|   EN

Nauka

Szanowni Państwo!


Katedra Edukacji Dziecka Wydziału Humanistycznego Akademii im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim,

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych

oraz Akademickie Centrum Ukrainoznawcze AJP

serdecznie zapraszają do udziału

w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

pod tytułem

Edukacja dziecka w ujęciu historycznym

Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zapraszają na spotkanie dyskusyjne pt. Czekista na emeryturze. Rosja od premiera Putina do premiera Miszustina.

W dniu 21.01.2020 roku Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim po raz trzeci zorganizował dla gorzowskich uczniów klas maturalnych spotkanie z cyklu „Odkryj w sobie talent”podczas którego uczestnicy mogli rozpoznać swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w Szczecinie przygotował dla Państwa na warsztaty, które odbędą się dnia 6 lutego 2020 r. w godzinach 09.00-15.00 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie.

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża nadal przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników AJP na 30-godzinne kursy językowe organizowane w ramach programu Erasmus+.

W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

W dniach 16 i 17 kwietnia br. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pn. Przemysł 4.0 Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń.

Dnia 14 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się seminarium naukowe pt. ,,Komisja Europejska wobec wyzwań przyszłości”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Oddział Gorzowski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Odział Gorzowski Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

Back to top